Ochrona danych osobowych

Klauzula dot. formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od RG Media oraz Partnerów RG Media (przyjmuje się, iż partnerem RG Media jest osoba fizyczna lub prawna współpracująca z RG Media, w szczególności w zakresie oferowania do sprzedaży towarów, co do których RG Media świadczy Usługi serwisowe (w tym podmioty będące właścicielami marek wymienionych na stronie internetowej RG Media https://rgmedia.pl/zglos-naprawe/: MOTUS, KIANO, Reinston. Lenovo i inne) – dale jako Partner). Podanie informacji w formularzu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od RG Media/Partnerów jest dobrowolne, ale niezbędne do ich otrzymania.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych jest RG Media Sp. z o.o., z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Kolejowa 132
2. Moje  dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy,

b) realizacji odpowiedzi na złożone zapytanie, przesłanie ofert oraz w celach marketingowych,

c)  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,

d) świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet,

e) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw

  1. f) wystawienia dowodu transakcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaksięgowania go w dokumentacji księgowej RG Media (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. g) przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę

h) dostarczanie biuletynów informacyjnych RG Media oraz Partnerów, działania marketingowe RG Media oraz Partnerów, oferowanie towarów/usług RG Media oraz Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziłem/am  zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do mnie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz  żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),   ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania   danych osobowych, w tym   profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o   zgodę, w dowolnym momencie i w  dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje mi  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje mi nadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do mnie treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych   osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Jeśli chciałbyś, aby Twoje informacje kontaktowe zostały usunięte, wyślij zapytanie ze wskazaniem danych podanych w formularzu podczas rejestracji na adres: iod@rgmedia.pl

 

 

Klauzula informacyjna dot. formularza rekrutacyjnego

Administratorem danych osobowych, przesyłanych za pomocą formularza, jest RG Media Sp. z o.o., z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Kolejowa 132, 28-500 Kazimierz Wielka. Zebrane dane są udostępniane podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji. Każda osoba, która aplikuje do RG Media, posiada prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Obowiązująca w RG Media Polityka prywatności dostępna jest pod adresem  https://rgmedia.pl/polityka-prywatnosci 

Odwołać powyższą zgodę można w każdym czasie, wysyłając do RG Media chęć wypisania się z uczestnictwa w procesach rekrutacji drogą mailową pod adres:  rekrutacja@rgmedia.pl  z podaniem adresu, z którego nastąpiła rejestracja/składanie aplikacji. 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy rekrutacyjnej przed upływem 12 miesięcy  i nie otrzymywać powiadomień o nowych ofertach pracy napisz do nas na:  rekrutacja@rgmedia.pl  używając adresu email, który wskazałeś podczas rejestracji/składania aplikacji

1. Administratorem moich danych jest RG Media Sp. z o.o., z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Kolejowa 132
2. moje  dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) prowadzenia  korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy 
b) realizacji odpowiedzi na złożone zapytanie, przesłanie ofert oraz w celach marketingowych
c)  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw
d) przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziłem/am  zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do mnie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT , podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz  żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),   ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania   danych osobowych, w tym   profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o   zgodę, w dowolnym momencie i w  dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje mi  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu   Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje mi nadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do mnie treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych   osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności

Jeśli chciałbyś, aby Twoje informacje kontaktowe zostały usunięte, wyślij zapytanie ze wskazaniem danych podanych w formularzu podczas rejestracji na adres iod@rgmedia.pl

Klauzula informacyjna dot. formularza zgłoszenia serwisowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie) Mariusz Zieja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RG MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ( 28-500) ul. Kolejowa 132, NIP: PL6050077054, REGON: 523511000 (dalej jako RG Media), niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się RG Media. Kontakt z RG Media możliwy jest także pod adresem mailowym: serwis@rgmedia.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy RG Media jest możliwy drogą mailową: iod@rgmedia.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz RG Media usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
5. RG Media nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych RG Media oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez RG Media.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i w pełni ją rozumiem.

Klauzula informacyjna dot. nagrywania rozmów telefonicznych

Uwaga: Numery telefoniczne objęte system nagrywania, posiadają stosowną zapowiedź słowną przed zrealizowaniem połączenia. 

1. Administratorem danych systemu nagrywania rozmów jest RG Media Sp. z o.o., z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Kolejowa 132, 28-500 Kazimierz Wielka. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy RG Media jest możliwy drogą mailową: iod@rgmedia.pl 
3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa klienta i pracownika. 
4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż dwa miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu. 
5. Dane będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
6. Administrator nie udostępnia danych, a także nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

RG Media Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 132
28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050077054

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 8.00 - 16.00

Telefon

+48 41 306 74 75

E-mail

serwis@rgmedia.pl

Chat